Läs på Kunskapsguiden om Bergs kommuns systematiska uppföljning av fallolyckor på ett boende i kommunen

Under våren 2019 anordnade FoU Jämt, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), en utbildning i systematisk uppföljning. Kommunerna i länet fick möjlighet att påbörja ett arbete med att följa upp sina verksamheter systematiskt.

Bergs kommuns arbete presenterades på Socialchefsdagarna i Umeå förra veckan. De lyfts också fram som exempel på kunskapsguiden. Följ länken för att ta del av deras arbete med att följa upp fall på ett boende i kommunen (Powerpoint längst ned på sidan).