"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ny rapport från FoU-Jämt

”Alla gör olika” – En kartläggning av användningen av Addiction Severity Index (ASI) inom socialtjänsten i kommunerna i Jämtland län

I den här rapporten redovisas arbetet med det första steget i satsningen på ASI i Jämtland. Avsikten med rapporten är att beskriva aktuell situation kring ASI-arbetet i kommunerna. Vi har valt detta tillvägagångssätt dels för att få en uppfattning om vilka stöd- och utvecklingsinsatser som behövs i kommunerna, dels för att skapa en ”baslinje” som kan användas när planerade stöd- och utvecklingsinsatser ska utvärderas.

Rapporten i sin helhet finner ni här.

0 av 0 gillar detta