"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Ny systematisk översikt från SBU: Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden, enligt en systematisk översikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har granskat. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt.

Följ länken nedan för att komma till översikten.

0 av 0 gillar detta