"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Rapport om alkoholens effekter hos äldre

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre som i kombination med åldrandet kan öka risken för sjukdomar och olyckor, även vid relativt låg konsumtion.

1 av 1 gillar detta