Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Nu har Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av placerade barn publicerats. Följ länken för att ta del av dem.

Text: Förnamn Efternamn

0 av 0 gillar detta