"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Socialstyrelsen utbildar nya ASI-utbildare hösten 2020

Bokade dagar är: den 22-23 september och den 20 oktober 2020, på Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm. Kursen är kostnadsfri. Regionen eller kommunen står för resa och logi. 

Utbildaren kommer att ingå i ett nationellt nätverk för ASI-utbildare och kommer utöver kursmaterial för ASI-utbildningar att ha tillgång till fördjupningsmaterial för ASI och kommer med kommunen/regionen ha möjlighet att delta i utvecklingsarbetet med ASI och beroendevården.

 För anmälan eller mer info kontakta: Anitta Litvinov, Socialstyrelsen, 075-247 32 34

0 av 0 gillar detta