"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Systematisk översikt som screening vid ohälsosam alkoholkonsumtion (SBU)

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening och beteendeförändranden stödsamtal för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion.

En slutsats är att det för vuxna finns screeningsinstrument för primärvård som effektivt kan identifiera personer med ohälsosam alkoholkonsumtion. En annan slutsats är att det inte finns något vetenskapligt bevis för att stödsamtal har oavsiktliga ohälsosamma effekter.

Sammanfattning och kommentarer kan läsas via länken.

0 av 0 gillar detta