Arbetsrapporter

Här publicerar vi ett urval av de rapporter vi gör och som inte inryms i vår publikationsserie.

Vi producerar också FoU-rapporter. Dem finner du här.

Hör av er till oss om ni vill ha information om någon rapport som inte finns publicerad.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214