EBP-cirklar (Lärandecirklar i evidensbaserad praktik)

Under hösten 2014 genomfördes en pilot-omgång med tre parallella cirklar à två timmar vardera inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Därefter har cirklarna utvärderats och utvecklats och erbjuds nu terminsvis till samtliga verksamhetsområden inom kommunernas socialtjänster.

Cirklarna syftar till att erbjuda en möjlighet att fördjupa kunskapen om vad en evidensbaserad praktik kan innebära för lärande, kvalitet och utveckling i verksamheten samt att få reflekterad kunskap och insikt i vad en evidensbaserad praktik kan innebära i verkligheten. Förhoppningen är vidare att cirkeldeltagarna skall få med sig verktyg att använda i sina egna verksamheter.

Varje studiecirkel sker uppdelad i fem cirkeltillfällen à två timmar per gång och belyser evidensbaserad praktik, förbättringsarbete, lärande organisation och brukarmedverkan.

Är er verksamhet intresserad av att genomföra en studiecirkel? Kontakta oss gärna för mer information. 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214