Pågående FoU-projekt

FoU projekt är småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård.

De är finansierade med FoU medel från FoU Jämt. FoU projekten planeras och genomförs av praktiker med handledning från FoU Jämt. Dessa projekt är ett steg mot evidensbaserat socialt arbete.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214