Kartläggningsverktyget ”Tidiga Tecken” (Bergs kommun)

Bergs kommun beviljades medel för att implementera verktyget ”Tidiga tecken” som ett verktyg för att upptäcka demenssjukdom hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att bilda ett ”expertteam” med kompetens från LSS, hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt att söka öka verksamhetens kvalitet samt höja och bredda medarbetarnas kompetens.

Kontaktperson: Ingeborg Arvastsson, Bergs Kommun

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214