Kartläggningsverktyget ”Tidiga Tecken” (Bergs kommun)

Bergs kommun beviljades medel för att implementera verktyget ”Tidiga tecken” som ett verktyg för att upptäcka demenssjukdom hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att bilda ett ”expertteam” med kompetens från LSS, hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt att söka öka verksamhetens kvalitet samt höja och bredda medarbetarnas kompetens.

Kontaktperson: Ingeborg Arvastsson, Bergs Kommun