Personkontinuitet i hemtjänsten (Krokoms kommun)

Krokoms kommun har beviljats pengar för att starta upp ett projekt för personkontinuitet i hemtjänsten. Projektet syftar till att undersöka hur man kan organisera för personkontinuitet i ett hemtjänstområde, testa ett antal faktorer för detta och slutligen utvärdera huruvida förnyade arbetssätt fallit väl ut vad gäller kundnöjdhet och arbetsmiljö.

Kontaktperson: Michael Fredriksson, Krokoms Kommun

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214