Introduktionsutbildning för nya socialsekreterare

Hösten 2017 tog länets IFO-chefer beslut om att gemensamt anordna en introduktionsutbildning för nya socialsekreterare. Våren 2018 hölls en första pilotomgång.

Utbildningen pågår under fyra dagar:

  1. Uppdrag och ansvar (riktar sig till socialsekreterare myndighet)
  2. Barns rättigheter (riktar sig till socialsekreterare myndighet)
  3. Utreda barns behov (riktar sig till socialsekreterare barn och familj)
  4. Samverkan/kvalitet och uppföljning (riktar sig till socialsekreterare myndighet)

Syftet med utbildningen är att ge socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen en introduktion in i yrket och en gemensam grund att stå på.

FoU Jämt arrangerar utbildningen i samarbete med länet åtta kommuner.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214