Introduktionsutbildning för nya socialsekreterare

Länets IFO-chefer har beslutat att gemensamt anordna en introduktionsutbildning för nya socialsekreterare.

Utbildningen pågår under fyra dagar:

  1. Uppdrag och ansvar (riktar sig till socialsekreterare myndighet)
  2. Barns rättigheter (riktar sig till socialsekreterare myndighet)
  3. Utreda barns behov (riktar sig till socialsekreterare barn och familj)
  4. Samverkan/kvalitet och uppföljning (riktar sig till socialsekreterare myndighet)

Syftet med utbildningen är att ge socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen en introduktion in i yrket och en gemensam grund att stå på.

Efter genomgången introduktionsutbildning:

  • har socialsekreteraren grundläggande kunskaper och färdigheter för att utöva sitt uppdrag
  • upplever sig socialsekreteraren ha ökade kunskaper och färdigheter som kan omsättas i praktiskt handlande inom ramen för sitt uppdrag

FoU Jämt arrangerar utbildningen i samarbete med länet åtta kommuner.

Kompetensutvecklingsprogrammet i sin helhet finner du här.Word