Jämtbus

I Jämtlands län finns sedan 2012 en överenskommelse om samverkan avseende barn och unga (0-20 år) i behov av särskilt stöd, JämtBus.

JämtBus rör samtliga verksamheter inom länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen som kommer i kontakt med barn och unga. Överenskommelsen reviderades 2018.

Det regionala JämBus-nätverket är ett samverkansnätverk på tjänstemannanivå mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. JämtBusnätverket samordnas av Elin Ring inom FoU-Jämt och syftar till att stärka samverkan mellan de verksamheter som möter barn och unga. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år. Styrgrupper till det regionala JämtBusnätverket är LIFO (samverkansnätverk på tjänstemannanivå mellan IFO, skola och Region Jämtland Härjedalen) och Barnarenan (politisk samverkansnätverk mellan IFO, vård- och omsorg, skola samt Region Jämtland Härjedalen).

Målet är att varje kommun ska ha ett lokalt samverkansnätverk i syfte att möjliggöra ett flöde mellan regional och kommunal nivå. Idag har fem kommuner lokala JämtBusnätverk.