Fortbildning

En bokhylla full med böcker

Här kan du hitta nyttiga och intressanta utbildningar och kurser, från olika instanser. Vår målsättning är att skapa en flora av olika valmöjligheter för dig som arbetar inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen har sammanställt en hemsida för kunskap/senaste forskning och evidens inom socialtjänstens olika områden. Utöver rena faktabaserade artiklar finns ett antal olika webbutbildningar, vilka du kommer till via denna länk.

Vid Mittuniversitetet finns förutom olika utbildningar och program också enstaka kurser. De tre avdelningar som FoU Jämt’s samverkansöverenskommelse främst avser, är avdelningarna för socialt arbete, hälsovetenskap samt omvårdnad. Här finns ett antal kurser på främst avancerad nivå:

Mittuniversitetet, socialt arbete

Mittuniversitetet, hälsovetenskap

Mittuniversitetet, omvårdnad