Nätverk för kvalitet och uppföljning SKR

SKR har sedan flera år tillbaka ett nätverk för kvalitet och uppföljning (NUA). Länet representeras av Monica Eriksson, forskningsledare inom FoU Jämt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214