Omvärldsbevakning

En del av FoU Jämts uppdrag är kunskapsspridning. Vi har därför börjat publicera omvärldsbevakning i den mån vi hinner.

Vi gör omvärldsbevakning primärt inom sociala samrådsgruppens, SocSam:s, prioriterade områden (mandatperioden 2018-2022):

  • God och nära vård
  • Psykisk hälsa
  • Kvalitetsförbättrande samverkansformer
  • Välfärdsteknik

I menyn kan du klicka dig vidare till omvärldsbevakningen inom respektive område.

 

Omvärldsbevakningen kopplas till FoU Jämts verksamhetsområden:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Funktionsnedsättningsområdet
  • Äldreomsorg/kommunal hälso- och sjukvård


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214