Våra medarbetare

Nedan finner du en presentation av oss på FoU Jämt. Kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

FORSKNINGSLEDARE

Monica Eriksson

Monica Eriksson

 • Hälsovetenskap
 • Socialtjänst
 • Kommunal hälso- och sjukvård
Nils Stenström

Nils Stenström

 • Socialt arbete
 • Socialtjänst
 • Individ- och familjeomsorg

FORSKNINGSASSISTENTER

Suzanne Göransson

Suzanne Göransson

 • Social omsorg
 • Socialtjänst
 • Personer med funktionsnedsättning, äldreområdet
 • Delaktighetsmodellen (DMO)
Elin Ring

Elin Ring

 • Socialt arbete
 • Socialtjänst
 • Individ- och familjeomsorg (IFO)
 • Barn- och ungas psykiska hälsa
 • Länsnätverket JämtBus

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214