Familjehemscentrum

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). FHC rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem på uppdrag av länets kommuner.

Länk till Familjehemscentrum finner du här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214