Familjehemscentrum

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). FHC rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem på uppdrag av länets kommuner.

Länk till Familjehemscentrum finner du här.