Uppdrag psykisk hälsa

Sedan 2011 finns Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen – gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar.PDF

Årligen har handlingsplaner upprättats på såväl regional som lokal nivå, vilka förankrats och implementeras det kommande året. Länsnätverket psykisk hälsa har kontinuerligt varit en samverkansarena för grundarbetet med förslag till överenskommelser och handlingsplaner. Nya direktiv för 2016 gav kommunerna och Region Jämtland Härjedalen (RJH) stimulansmedel för att göra en gemensam analys- och handlingsplan, i syfte att ytterligare utveckla insatser på område psykisk hälsa, Handlingsplan för kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen – område psykisk hälsaPDF 2016-2020.

Sedan 2017 är två samordnare anställda med uppdrag att samordna det länsövergripande arbetet inom ramen för de mål i handlingsplanen som har prioriterats av den politiska samverkansarenan SVOM.