Vattenanvändningsplan för Storsjön

Vattenanvändningsplan för Storsjöns vattensystem är ett projekt vars mål är att väga samman olika intressen för att trygga Storsjöns vattenkvalitet och värden, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna tillvaratas.

Deltar i projektet gör de fyra kommuner som har delar i Storsjön; Åre, Krokom, Östersund och Berg, samt länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.

Mer information, kontaktuppgifter med mera finns på länsstyrelsens hemsida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214