Regiondagen 2019

Den 18 december 2018 beslutade Regionala Utvecklingsnämnden att den Regionala Utvecklingsstrategin ska revideras med startskott den 1 januari 2019. Revideringsprocessen har nu avslutats i och med att en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jämtland Härjedalen antogs den 17 februari 2021 i Regionfullmäktige. Nu går vi in i en genomförandefas, där vi sätter färdplanen mot 2050 tillsammans!

Här kan du läsa de beslutade dokumenten för Regionala utvecklingsstrategin, de långsiktiga målen och prioriteringarna för politiken gällande hållbar regional utveckling samt om våra styrkeområden i programmet för Smart specialisering.

Regionalt ramverk


  • Regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 – En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i
  • Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken i Jämtland Härjedalen
  • Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027
Punkterna ovan fungerar som länkar mellan kommunal, nationell och Europeisk nivå.