Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

Låneregler

Medicinska biblioteket är till för dig som är anställd av Region Jämtland Härjedalen, studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet med studieort Östersund eller studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar.

  • Den normala lånetiden på böcker är 4 veckor med möjlighet till omlån.

  • Du kan låna om en bok max 4 gånger om ingen står i kö. Om du vill låna boken ytterligare en period måste du komma in med boken till biblioteket och visa den för personalen.

  • Du kan få böcker skickade till dig med internposten och även återlämna med internpost om du inte kan ta dig till biblioteket.

  • Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material blir du ersättningsskyldig.

  • Vid fjärrlån gäller ägarbibliotekets lånetid.
1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)