Till dig som identifierar sig som same
Välkommen till Vätnoe för psykisk hälsa!

ursen som är under två helger varvas mellan slöjdaktivitet att tillverka en brukskniv och goda samtal om psykisk hälsa.

Datum: 1-2 oktober samt 22-23 oktober kl. 09.00-17.00 (två helger)
Plats: Staare/Östersund, Janne Hansson Slöjd och musiks slöjdsal, Sollidensvägen 64
Slöjdledare: Antaris Gråik
Samtalsledare: Kristoffer Laula.
Kursen är gratis och vi bjuder på mat och kaffe. Max antal deltagare 10 stycken.

Konceptet är en kurs där personer som identifierar sig som samer slöjdar tillsammans och samtidigt samtalar och lär sig mer om psykisk hälsa. Grundtanken är dels att slöjden stärker den samiska identiteten vilket stärker den psykiska hälsan. Och dels att ökad kunskap om vad psykisk ohälsa är och kan hanteras ökar förmågan att hantera den egna hälsan samt benägenheten att söka vård.

Under kursen samtalar vi kring frågor som:
- Vad påverkar vårt mående?
- Vad kan jag göra för att må bättre?
- Vilket stöd finns att få?
- Hur kan jag hjälpa andra som mår dåligt ?

Initiativtagare till Vätnoe (slöjd på sydsamiska) var den sydsamiska slöjdaren Tomas Magnusson som initierade konceptet 2019. Tomas hade under flera år funderat över slöjdens hälsofrämjande effekter eller, som han sa: “Jag märker att något händer när människor slöjdar, jag tror att det kan vara läkande.”

Vätnoe är ett utvecklingsarbete i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Gaaltije, Hemslöjdskonsulenterna samt Folkhälsoenheten vid Region Jämtland Härjedalen på uppdrag från Folkhälsomyndigheten antistigma psykisk hälsa och suicid.

Anmälan via webformuläret nedan.

Kontaktpersoner:
Kristofer Laula E-mail: kristofer.laula@regionjh.se Tel 0730-323814
Jenny Olsson E-mail: jenny.olsson@regionjh.se Tel 0738-227691
Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen

Utskriftsbar inbjudan

VÄLKOMMEN !


Anmälan
Det finns 9 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 23 september klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se