Förståelse och rehabilitering vid Whiplash

Nils Lund, Fysioterapeut, Ätstörningsenheten

Porträttbild på en man.

Nils Lund. Foto: Linköpings Universitet

Porträttbild på en man.

Whiplash Associated Disorders (WAD) kan uppstå efter pisksnärtsvåld i nacken, oftast vid bilkrock bakifrån. Hälften av de som drabbas får kroniska besvär, vilket är ett komplext tillstånd som orsakar stort lidande för den drabbade. I dagsläget saknas kunskap om vad som ligger bakom besvären och genom vilka mekanismer rehabilitering ger god effekt. Det saknas och efterfrågas metoder för objektiv diagnostik då sjukdomen i dagsläget är föremål för kontrovers.

Senaste årens forskning har funnit en viktig pusselbit i kunskapsutvecklingen; strukturella förändringar i nackmuskulaturen. Dessa strukturella förändringar visar sig genom en ökad mängd fett i nackmuskulaturen, fettinfiltration, något som via nackspecifik träning potentiellt kan vara reversibelt, och som kan mätas via magnetkameraundersökning. Träningens effekt på andel fett i nackmusklerna är tidigare endast undersökt i en mindre pilotstudie.

Om studien

I detta forskningsprojekt undersöks dessa strukturella förändringar i form av fettinfiltration i nackmuskulaturen hos personer med kronisk WAD jämfört med friska personer. Därtill undersöks fettinfiltrationens påverkan på nackfunktion, samt hur den kan påverkas av träning av nacken.

Metod

Undersökningen baseras på bilder tagna med magnetkamera och analys av nackmuskulaturens storlek och innehåll samt mått på nackspecifik funktion.

Nytta

Forskningsprojektet förväntas bidra med viktig kunskap som kan översättas till förbättrad diagnostik och rehabilitering för personer med kronisk WAD.