Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Välkommen till tandvården i Jämtland Härjedalen

Varje region och landsting ska, enligt Tandvårdslagen, erbjuda en god tandvård åt alla som är bosatta där. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen har ansvar för att du som bor i Jämtland Härjedalen får dina tandvårdsbehov tillgodosedda. Målet är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen.

Har du förkylningssymptom, avboka. Annars välkommen till ditt bokade tandvårdsbesök.

Tandvården inom Region Jämtland Härjedalen delas in i två verksamheter:

Folktandvården:

Folktandvården finns i hela Region Jämtland Härjedalen och verksamheten är indelad i allmäntandvård, som har 15 kliniker, och specialist- och sjukhustandvård som finns i Östersund.

Beställarenheten för tandvård:

  • Tandvård till äldre och funktionshindrade personer som är berättigade till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.
  • Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid.
  • Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning.
  • Fritt val av tandläkare inom allmäntandvården för barn och ungdomar i åldern 3-23 år.

Facebook

Porträtt på leende person intill ett träd i skogen

Abonnera på frisktandvård

Fast pris varje månad, regelbundna kallelser och påminnelse via SMS. Läs mer här.

Foto: Mostphotos

Borsta tänder på barn

Redan när ett barn får sin första tand är det bra att börja med tandborstningen. Här får du tips och råd.