Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen, och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I livets olika skeden ska alla känna trygghet i att vården finns där – när och om den behövs.

Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god och verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar – alltid utifrån patientens perspektiv. Det betyder att så få som möjligt ska behöva vänta på vård men det betyder också stöd, personlig service samt tydlig information och kommunikation.

Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Vården bedrivs av Region Jämtland Härjedalen och genom avtal med andra vårdgivare.


Person med latexhandskar är i färd med att injicera en influensavaccination i armen på en patient. Foto: Anna-Lena Högström

Vaccinera dig mot influensan

En del personer blir sjukare än andra. Du kan skydda dig genom att vaccinera dig. Läs mer om influensa samt var och när du kan vaccinera dig i Jämtland Härjedalen.

Bild på unga människor

För dig som är ung

På UMO.se hittar du som är mellan 13 och 25 år svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214