Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen, och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I livets olika skeden ska alla känna trygghet i att vården finns där – när och om den behövs.

Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god och verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar – alltid utifrån patientens perspektiv. Det betyder att så få som möjligt ska behöva vänta på vård men det betyder också stöd, personlig service samt tydlig information och kommunikation.

Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Vården bedrivs av Region Jämtland Härjedalen och genom avtal med andra vårdgivare.


Bild på ett coronavirus i mikroskop. Foto: cdc

Läs mer om coronaviruset

Här finns länkar till Region Jämtland Härjedalens, 1177 Vårdguidens och Folkhälsomyndighetens information om cornaviruset och covid-19.

Bild på unga människor

För dig som är ung

På UMO.se hittar du som är mellan 13 och 25 år svar på frågor om sex, hälsa och relationer.