TätII-appen - effektiv behandling av
bland- och träningsinkontinens 

Emma Nyström, ST-läkare, Nära vård Östersund (Brunflo hälsocentral)

Emma Nyström. Foto: Andreas Larsson

Porträttbild på en kvinna.

Emma Nyström. Foto: Andreas Larsson

Hälsoappar har ökat lavinartat de senaste åren och har en enorm potential att förbättra människors hälsa men många saknar vetenskapligt underlag, det är svårt att skilja bra appar från dåliga och den kliniska användningen inom sjukvården är därför begränsad.

Urininkontinens hos kvinnor är vanligt och påverkar ofta livskvaliteten. Forskningsprojektet Tät.nu har visat att behandling via mobilappliktationer av urininkontinens kan vara effektivt, uppskattat och kostnadseffektivt. För ansträngningsinkontinens, som saknar farliga bakomliggande orsaker har man kunnat nå ut till många användare direkt med självbehandling via appen Tät®.

Om studien

Tät®II har utvecklats för bland- och trängningsinkontinens och utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie.

Metod

Kvinnor med bland- och träningsinkontinens minst 2 gånger per vecka rekryterades via en forskningshemsida. De fick inte ha några alarmsymptom eller vara gravida/nyförlösta. Kvinnorna lottades antingen till behandling med appen eller en informationsapp. Behandlingsappen Tät® II innehöll stöd för den rekommenderade förstahandsbehandlingen: bäckenbotten- och blåsträningsprogram samt livsstilsråd men även ett avsnitt med psykologisk självhjälp. Kontrollgruppen fick en app som endast innehöll korta informationsavsnitt. Båda grupperna följdes upp efter 15 veckor. Sedan fick även kontrollgruppen tillgång till behandlingsappen och efter ett år följdes grupperna upp igen.

Nytta

Resultaten visade att behandling med Tät® II-appen gav minskade symptom och ökad livskvalitet. Behandlingseffekten var minst lika bra som annan förstahandsbehandling och höll i sig även efter ett år trots att många inte fortsatte träna lika intensivt. Appbehandling kan alltså vara ett nytt sätt att nå ut med effektiv behandling till fler kvinnor med bland- och träningningsinkontinens. Det krävs dock mer forskning på hur appbehandling kan implementeras i sjukvården.