Mindfulnessövningar för Smärthantering

Andningsankaret. 12.41 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner

Medkännande Body Scan. 21.37 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner

Självmedkännande paus. 8.02 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner