Hitta hit och boende

Tåg- och flygtrafik

SJ
Åre Östersund Flygplats

Boka boende i Östersund.

Östersund Convention

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214