En utbildningsdag om rehabkoordinering

Ny lag om koordineringsinsatser för att effektivisera rehabilitering och korta sjukskrivningar - det här vet vi och så här gör vi.

Den 12 december bjuder vi in chefer och andra nyckelpersoner i vården till en utbildningsdag kring hälso- och sjukvårdens ansvar för rehabkoordinering, en del i patientens rehabilitering som planeras bli lagstadgad från 1 januari 2019.

Vi erbjuder en utbildningsdag om hur man som chef leder en sådan funktion, tar del av goda exempel som finns hos oss, samt få förståelse för vad lagen innebär i praktiken. Vi kommer också titta närmare på de arbetssätt och rutiner som finns idag, och prata om hur vi kan utveckla arbetet på respektive vårdenhet.

Medverkande är bland annat Ann-Britt Ekvall, processledare från SKL, samt processledare och rehabkoordinatorer från Region Jämtland Härjedalen.

Du tillhör målgruppen. Som chef är du välkommen att ta med rehabkoordinator och andra nyckelpersoner!

Datum: 12 december 2018 kl. 09:00 – 16:00 (Kaffe från kl. 08.30)

Plats: Hörsalen, Östersunds sjukhus

Anmälan: Senast 7 december via formuläret nedan.

Vid frågor kontakta:
Ingela Lindström, 070-249 22 86
Johan Brännström, 070-266 20 91