Höstens vaccinationsarbete

Hösten är här och så även påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från 1 september en påfyllnadsdos efter 4 månader till:

  • personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst.
  • personer som har sjukdomar eller tillstånd som kan öka risken för svår sjukdom (medicinska riskgrupper inkl. gravida).
    Mer information finns på 1177.se.
  • personer med nedsatt immunförsvar och Down syndrom – påfyllnadsdos var 3:e månad som tidigare.
  • alla personer från 18-64 år som av olika skäl önskar en påfyllnadsdos ska erbjudas det.

För barn 12-17 år rekommenderas som nu, två doser vaccin totalt.

Alla vaccin som finns tillgängliga från september bedöms ge ett jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19. Det gäller alla variantanpassade vaccin liksom de vaccin som hittills har använts.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Region Jämtland Härjedalen har beställt variantanpassat vaccin vilket kommer börja användas inom de närmaste veckorna.

Här hittar du öppettider för vaccination.

Mer info se Folkhälsomyndighetens sidor:

Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nu är det dags för höstdosen vaccin mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Säsongsinfluensa

Säsongsinfluensan är planerad med nationell start v. 45 (8 nov). I Region Jämtland Härjedalen ser tidsplaneringen ut som följande:

Vecka 45 - 46:
Personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccinationer på särskilda boenden (SÄBO) och i hemsjukvård kan påbörjas tidigare.

Vecka 47 - 48:
Vård- och omsorgspersonal, start måndag 21 november

Från vecka 49:
Allmänhet, start måndag 5 december

Pneumokocker

Vaccination mot pneumokocker pågår året runt.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se