Veckobrev vaccinationer mot covid-19 (v. 14)

Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. Smittspridningen fortgår i Sverige och ökar i delar av Europa. Fler har nytta av ett ökat skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en andra påfyllnadsdos (fjärde dos) vaccin mot covid-19 för alla som är 80 år och äldre samt till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att sänka åldern för rekommendationen till att omfatta alla som är 65 år och äldre. Dessutom omfattas personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Motiverat med fjärde dos till fler

– Målet är precis som tidigare att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19. Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom ökar med åldern. För personer som är 65 år och äldre närmar det sig nu fyra månader sedan den föregående vaccindosen, och vaccinets skyddseffekt avtar med tiden.

Den andra påfyllnadsdosen bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.

De som erbjuds en andra påfyllnadsdos nu under våren erbjuds troligen en ny påfyllnadsdos i höst, som stärkt skydd inför vintersäsongen. Folkhälsomyndigheten återkommer med beslut i den frågan senare i år.

Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nytt vaccin

Nuvaxovid, från Novavax, är det femte vaccinet mot covid-19 som har godkänts i EU. Det är godkänt för användning för personer som är 18 år och äldre. Det är ett proteinbaserat vaccin som är framtaget i en för vacciner mer traditionell tillverkningsprocess än de båda sedan ett år tillbaka väl etablerade mRNA-vaccinerna.

I dagsläget erbjuds vaccinet till de som efterfrågar och kan ges som både dos 1.2.3 och 4. Tidsbokning krävs då varje vial innehåller 10 doser.
För att läsa mer om Nuvaxovid finns info här.

Påskstängt på Campus

Campus vaccinationsmottagning har stängt på skärtorsdagen 14 april tom annandag påsk. Öppet igen som vanligt från 19 april. Så planera om ni vill hämta vaccin i förväg.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se