Veckobrev vaccinationer mot covid-19 (v.7)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin (dos 4) mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre.

Rekommendationen gäller:

  • Personer som bor på SÄBO - oavsett ålder men över 18 år
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård - oavsett ålder men över 18 år
  • Personer som är 80 år och äldre - födda kalenderåret 1942

Regionerna kan börja erbjuda den andra påfyllnadsdosen tidigast fyra månader efter föregående påfyllnadsdos. Vaccinationsarbetet inleds från och med vecka 8.

Som påfyllnadsdos rekommenderas för närvarande hel dos av vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech eller halv dos av vaccinet Spikevax från Moderna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se