Region Jämtland Härjedalen går upp i stabsläge

Från och med nu går Region Jämtland Härjedalen åter upp i stabsläge. Anledningen är den ökande förekomsten av covid som riskerar att få stora konsekvenser på en redan ansträngd sommarsituation.

– I detta läge vill vi hellre förekomma än förekommas och därför har jag tagit beslut om att gå upp i stabsläge och förstärka ledningsfunktionen inom hälso- och sjukvården med regionala funktioner för att vid behov snabbt kunna fatta nödvändiga beslut, säger Anders Byström som är tillförordnad regiondirektör.

I nuläget är det hälso- och sjukvården som förväntas få mest påverkan, men stabsläget läggs på regional nivå för att på bästa sätt kunna samordna frågorna.

– Sommarperioden är tuff även under normala omständigheter och om vi dessutom har en ökad smittspridning som kan innebära högre sjukfrånvaro hos vår personal och ökat antal inneliggande patienter så behöver vi naturligtvis göra allt vad vi kan för att hantera situationen, säger Anders Byström, och avslutar;

– Vi hoppas att vi genom att agera snabbt kan få bättre koll på läget och ta kontroll över situationen.

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se