Rutin för provtagning av samhällsviktiga funktioner i kommunerna

Eftersom smittspridningen av covid-19 har ökat drastiskt på senare tid så har det uppstått friktioner i systemet för PCR-provtagning. Dels så har provtagningskit tagit slut, eftersom packningscentralen inte har hunnit producera nya provtagningskit i tid. Dessutom har det upphandlade laboratoriet ABC-Labs fått för stora volymer att analysera från de regioner som de har avtal med.

Sammantaget har det inneburit att kommunernas samhällsviktiga funktioner inte har kunnat ges möjlighet att genomföra provtagning vid utökad smittspårning i den utsträckning som efterfrågats.

För att öka tillgängligheten har Region Jämtland Härjedalen skapat ett erbjudande som bara kommunerna kan använda sig av.

Rutinen finns att läsa här. Pdf, 303.2 kB.