Avgifter för intyg - Utdrag ur Gula Taxan

Vissa typer av intyg tar hälso- och sjukvården betalt för enligt en avgiftstabell som heter Gula Taxan.

Avgifter tas ut för alla patienter, inklusive barn- och ungdomar, utomlänspatienter samt patienter bosatta i andra länder. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för åtgärder inom Gula Taxan.

För intyg som inte finns med i listan tar vi ut samma avgift som för ett liknande intyg – och om det inte finns något liknande intyg så tar vi ut avgift enligt timtaxan.

250 kr exkl. moms per påbörjad 15-minutersperiod.
Lägsta avgift 500 kr.

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Avgift exkl. moms

Avgift inkl. moms

15 min

250 kr

313 kr

30 min

500 kr

652 kr

45 min

750 kr

938 kr

60 min

1000 kr

1250 kr

Med intyg menar vi även utlåtanden, skriftliga svar på förfrågningar av olika slag och omfattning som utfärdas på begäran av patient eller vårdnadshavare, försäkringsbolag, myndighet eller annan.

I taxan för intyg ingår förberedande arbete som inläsning av journaler, eventuell undersökning samt efterarbete och utskrift av intyg.

Stat- och kommunintyg kan inte prioriteras bort.

Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Au Pair - intyg *

Timtaxa 30 min

Friskintyg, lider inte av sjukdom

Timtaxa 15 min

Hörselprövning

Timtaxa 15 min

Idrottsutövare, boxare, cykliste, simmare - intyg exkl. lab och övriga undersökningar

Timtaxa 45 min

Livsmedelshantering - friskintyg i samband med, inkl. lab

Timtaxa 30 min

Travintyg - intyg för licens *

Timtaxa 45 min

* Faktureras patient eller vårdnadshavare


Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Alla intyg exkl. röntgen och lab

Timtaxa

Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Alla intyg

0 kr

Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Synprövning för körkort *

300 kr

Särskilt intyg för körkort p.g.a. sjukdom (t.ex diabetes, epelepsi) *

300 kr

Trafikkort, traktorkort - intyg *

Timtaxa 30 min

Trafikkort 45+ - intyg *

Timtaxa 60 min

* Faktureras patient eller vårdnadshavare


Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Patientförsäkring - intyg för pension, intyg om prövning av rätt till egen begäran

300 kr

Övriga intyg LÖF

0 kr

Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Resa, behandlingshjälpmedel - intyg om innehav inför resa *

375 kr

Resa inrikes/ utrikes - intyg för avbokning av egen eller anhörigs resa *

375 kr

Vård- och behandlingsresor - intyg för *

375 kr

Medicin - intyg om behov att medföra *

375 kr

Metallimplantat inopererade - intyg *

375 kr

* Faktureras patient eller vårdnadshavare


Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Gymnastik - intyg för skolbarn *

300 kr

Skolskjuts av medicinska skäl - intyg *

300 kr

Undervisning - intyg för särskild undervisning *

300 kr

Undervisning - intyg för hemundervisning av medicinska skäl *

300 kr

Utbildning - byte av utbildning p.g.a. medicinska skäl *

300 kr

Utbildningssökande - intyg *

Timtaxa 30 min

* Faktureras patient eller vårdnadshavare


Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

God man/ förvaltare - intyg

0 kr

Bostadsanpassningsbidrag - intyg *

300 kr

Färdtjänst - intyg *

300 kr

Handikappfordon - intyg för parkeringstillstånd eller bilstöd *

300 kr

Handikappfordon - ansökan om skattebefrielse eller tillstånd gällande fordon för funktionshindrad (anpassning, anskaffning) *

Timtaxa 15 min

LSS-intyg begärt av patient

0 kr

LSS-intyg begärt av samhällsorgan

Timtaxa

Socialtjänst - intyg och skriftliga svar till socialtjänsten

Timtaxa 60 min

* Faktureras patient eller vårdnadshavare


Skriv tabellbeskrivning här

Intyg

Pris (inkl. moms)

Medicinskt utlåtande på begäran av Arbetsförmedlingen - intyg

Timtaxa

Tandvård p.g.a. funktionsnedsättning - intyg *

300 kr

* Faktureras patient eller vårdnadshavare