En person med axellångt mörkt hår ler mot kameran

Anna Aminoff

Anna forskar om unga idrottares höfter

- Jag hoppas att min forskning ska öka förståelsen för riskerna med att belasta unga växande individer för mycket. Förhoppningsvis kan avhandlingen bidra till den växande kunskap som finns på området, så att barn kan tränas skonsamt och minska risken för skador och smärta, så att de förhoppningsvis kan fortsätta att träna även som vuxna och bibehålla glädjen för idrott.

Anna Aminoff, som tills helt nyligen arbetade som specialist inom allmänmedicin på Åre och Hallens hälsocentraler, disputerade i slutet av förra året i ortopedi med sin avhandling ” Hip range of motion and the prevalence of cam morphology in young athletes.” Skidgymnasister, och icke-skidgymnasister som kontrollgrupp, har undersökts på Järpens gymnasium för att studera cam förändringar i höftleden, idrottshöfter, och dess relation till hård repetitiv träning under tillväxten.

- Jag föddes som Anna Swärd i Varberg. Föräldrarna Leif och Kristina, som båda är läkare, gav mig inget alternativ till karriär på grund av inga genetiskt ärvda talanger. Jag älskar att rida eller åka turskidor/längdskidor ensam på fjället, eller med vänner och familj. Jag älskar även att umgås med mina barn och min man Carl, som även han är distriktsläkare, berättar Anna Aminoff.

Varför blev det forskning för din del?

- Jag var intresserad redan under medicinstudierna, har alltid varit vetgirig, och fick ett forskningsstipendium hos professor Roland Andersson på kirurgen i Lund en sommar och forskade på akut pankreatit. Sen flyttade jag till Östersund efter ett år på Senja, Nordnorge där jag efter min AT jobbade som distriktsläkare. I Östersund påbörjade jag en ST inom ortopedi. Min pappa, Leif Swärd, jobbade då som ortoped i Göteborg, och han hade pratat med sjukgymnast Cecilia Agnvall på Åre skidgymnasium om att starta upp lite forskning. Som ny i Jämtland såg jag forskningen som ett roligt och ypperligt sätt att träffa folk och få ett sammanhang, konstaterar Anna Aminoff.

Det var Cecilia Agnvalls kloka och inspirerande idéer och kliniska erfarenheter tillsammans med Leif Swärds idéer och erfarenhet som blev grunden för hennes forskning.

- Jag hängde mest med i början. Sen samlade jag och Cecilia in allt material och det har bidragit till fyra avhandlingar, berättar Anna Aminoff.

Fler män än kvinnor drabbas av cam

Anna Aminoff forskar på höft- och ljumskbesvär, och i sin avhandling ville hon undersöka förekomsten av cam förändring, höftrörlighet, höftsmärta och FAIS (femoroacetabulärt impingement syndrom) hos unga elitsatsande skidåkare och fotbollsspelare. Hon ville även undersöka förhållandet mellan höftrörlighet och cam, och höftrörlighet och bäckenets tippning med och utan cam. I fyra olika tvärsnittsstudier undersökte hon dessa saker och kom fram till följande slutsats;

Nedsatt inåtrotation och flexion i höftleden, samt ett positivt främre inklämningstest är associerade med cam förändring. Höftledens rörelseomfång påverkades av bäckenets tippning och ländryggens hållning. Skidåkare hade en högre förekomst av cam än icke-idrottare. Manliga idrottare har en högre förekomst av cam än kvinnliga. Enbart manliga skidåkare hade en korrelation mellan ljumsksmärta och cam. Unga fotbollsspelare hade betydande nedsatt inåt- och utåtrotation jämfört med skidåkare av båda könen.

Cam och FAIS

Cam är en onormalt formad övergång mellan lårbenshuvudet och lårbenshalsen, som ger upphov till ett icke-sfäriskt lårbenshuvud.

FAIS är ett syndrom som består av symptom orsakat av en inklämning mellan övergången mellan lårbenshalsen, lårbenshuvudet och höftledsgropen.

Träna skonsamt viktigt

Kvinnor verkar alltså ha mindre förekomst av cam än män. Idrotter, där höftlederna belastas på olika sätt, ser ut att påverka om en person med cam får symptom eller inte. Medan fotbollsspelare har sämre rörlighet än skidåkare verkar det som om unga skidåkare med cam löper större risk att också utveckla FAIS jämfört med fotbollsspelare med cam.

- Förhoppningsvis kommer resultaten att bidra till en ökad förståelse för att man bör begränsa hård, repetitiv, tung belastning innan en individ växt färdigt. Det skulle vara önskvärt om idrottsföreningar och klubbar la upp en långsiktig plan för att träna på ett skonsamt sätt, så att barnen inte går sönder innan de är färdigväxta, slår Anna Aminoff fast och fortsätter;

- Barn bör tränas skonsamt, så att man minskar risken för skador och överbelastning, så att de förhoppningsvis kan fortsätta att träna även som vuxna och bibehålla glädjen för idrott. Man har sett ett samband med cam förändring i höftleden och utveckling av tidig höftledsartros, hos personer under 65 år. Höftledsartros orsakar lidande, funktionsnedsättning och är även dyrt för individ och samhälle. Det är därför mycket relevant att hitta förebyggande åtgärder, säger Anna Aminoff.

Kvällar och helger gick åt

Anna Aminoff tycker att det ofta är svårt att få tid till forskningen i en hektisk klinisk vardag, och därför blir det lätt hänt att sitta på helger och kvällar.

- Det tar aldrig slut, så det kan upplevas som en stress. Man måste söka stipendier hela tiden för att kunna ta ut forskningsveckor och det tar mycket tid. Sen var det lite besvärligt att bo i Jämtland eftersom jag var tvungen att läsa 30 högskolepoäng på Göteborgs universitet under min doktorandutbildning. Så det blev att jag satt på helgerna med distanskurser.

Ditt bästa tips till forskningssugna kollegor? Hur ska man tänka?

- Hitta en grupp människor som du trivs med och är inspirerad av. Att doktorera är en otroligt bra utbildning. Inte bara för dem som vill ha en livslång forskningskarriär utan för alla som bedriver evidensbaserad vård. En lär sig att förhålla sig kritiskt till sitt eget och andras vetande. En blir duktig på att snabbt läsa artiklar och har då eventuellt lättare för att hålla sig uppdaterad. Sen är det otroligt roligt att ha ett "gäng" som man får diskutera med, klura över saker tillsammans med och ha roligt tillsammans med. Flera av mina forskningskollegor har blivit vänner som jag värdesätter högt, rundar Anna Aminoff av.

Länk till Annas avhandling i sin helhet:

Text: Lena Manneby Foto: Hanne M. Stubberud

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se