Två personer står mot en blå vägg och tittar in i kameranFörstora bilden

Mikael Lilja och Rita Sjöström

Digital plattform för prediabetiker

I länet har runt åtta procent av befolkningen diabetes, och minst lika många går runt med en ännu oupptäckt sådan, med andra ord med prediabetes. Väldigt mycket hjärt-kärlproblematik och även viss cancer är kopplat till en rubbning i blodsockervärdet. Nu vill man fånga upp dessa personer och hjälpa dem till en sundare livsstil.

Prediabetes är det smygande läget innan en typ 2-diabetes. Men till skillnad från till exempel ett benbrott, där benet ju antingen är helt eller av, så är inte det medicinska läget frid och fröjd bara för att du inte ännu nått upp till gränsen för en diabetes. I nivåerna under diabetes är läget negativt för både hjärta och blodkärl, i och med det förhöjda blodsockervärdet i kroppen.

- Därför är det väldigt intressant om man nu kan jobba med gruppen som har prediabetes, och försöka försena utvecklingen till diabetes, och även såklart minska hjärt-kärlproblemen och de allmänna hälsoriskerna, säger läkaren Mikael Lilja och fortsätter;

- De allra flesta som har en prediabetes kommer förr eller senare att få diabetes, men kan man försena insjuknandet med 10–15 år så är hälsovinsten stor.

Digital plattform för livsstilsintervention

Personer som riskerar att drabbas är till exempel dem som har diabetes i släkten, har haft graviditetsdiabetes eller är runda om magen. Nu vill man alltså nå ut till dessa personer med hjälp av en digital plattform där man ska kunna få en livsstilsintervention. Personerna i fråga ska kunna gå in via länken och jobba med träning och övningar på olika sätt anpassade efter just sin egen nivå, men även kunna få kostråd. Man ska kunna träna hemma på kammar´n eller få ihop mindre grupper där man träffas för gemensam promenad eller liknande. Enkelt och välfungerande oavsett om du bor i tätort eller ute i glesbygd. Via plattformen ska man även kunna komma i kontakt med sjukvårdspersonal för bollning och annat.

Till nytta för 1000-tals länsbor

Plattformen, som i dagsläget inte är döpt, finns inte ännu men är någonting som man vill bygga. Studier finns som visar på lyckade resultat med hjälp av fysisk aktivitet och kostinformation. Det är fråga om studier i mindre skala, där personal gjort hembesök och lockat med sig personerna ut på promenader. Enormt personalintensivt, men med fina resultat. Om man då räknar med att det bara i Jämtlands län finns tusentals personer som skulle ha stor nytta av den här modellen, så finns ändå inte personalresurser att jobba på det gamla sättet. Det är här en modell med digital plattform kommer in. Medel för att kunna starta upp plattformen kommer att sökas under tidigt 2020, och förhoppningsvis kommer man igång på allvar i slutet av nästa år. Testerna av plattformen kommer att göras i länet, men även i andra delar av landet. Allt för att få ett bra forskningsunderlag inför en slutgiltig version av plattformen.

- Stillasittande är en stor bov i dagens samhälle. Kombinationen av att röra på sig och äta rätt är jätteviktigt, konstaterar Rita Sjöström som kommer att projektleda det hela, och fortsätter;

- Det känns jättespännande och roligt, och med stöd av Mikael Lilja som medicinsk expert tror jag att det kommer att gå fint.

Ambitionen är att kanske kunna utveckla en mobil-app på samma tema i framtiden.

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 4 gillar detta