Intressanta föreläsningar av våra lokala forskare

Tid: 9 december kl. 17.30-19.30

Plats: Östersunds bibliotek

Ämnen och föreläsare:

Att hinna med sin rehabilitering, start mot
beteendeförändring.
Sofia Köpsén, Krokoms hälsocentral

Aktiviteter, tid och Rett syndrom.
Åsa-Sara Sernheim, Nationellt Center för
Rett syndrom & närliggande diagnoser

Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa.
Emma Nyström, Brunflo hälsocentral

Tjock- och ändtarmscancer i Norra Sverige – Är vi eljest?
Olle Sjöström, Kirurgkliniken

Förebyggande behandling efter stroke bättre med strukturerad, telefonbaserad uppföljning.
Joachim Ögren, Medicinkliniken

Nyupptäckt sjukdomsmekanism vid ALS.
Johan Bergh, Krokoms hälsocentral

Cryptosporidieutbrottet Östersund 2010. ”Don´t drink the water and don´t breathe the air” – Tom Lehrer 1965.
Mikael Lilja, FoU-enheten

Körteljakten - en endokrinkirurgisk odyssé i Jämtländska farvatten.
Joakim Hennings, Kirurgkliniken

Nyfödd i andnöd: När motvind är din bästa vän.
Markus Falk, Anestesikliniken

Alla är välkomna!

För mer information kontakta oss på telefon 063-14 24 63
eller skicka ett e-postmeddelande till fou@regionjh.se

2 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214