Närbild på en person i kirurgmundering i en operationssal.Förstora bilden

Joakim Hennings, överläkare i kirurgi på Östersunds sjukhus

Kirurgkliniken kvalitetsstämplad

- Känslan är mycket god och det är verkligen en fjäder i hatten förstås för Kirurgkliniken, men även för hela Region Jämtland Härjedalen, som nu kan stoltsera med att tillsammans med Primärvården ha två universitetssjukvårdsenheter, USVE - de enda i sitt slag i Region Norr utanför Norrlands universitetssjukhus, NUS. Verkligen roligt. Det säger Pär Nordin och Joakim Hennings, båda överläkare i kirurgi på Östersunds sjukhus.

Kirurgkliniken på Östersunds sjukhus har alltså tilldelats status som universitetssjukvårdsenhet. Det innebär att kliniken klassas som en forsknings- och utbildningsplats med hög kvalitet. Beslutet togs av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse. I den sitter den norra regionens fyra regiondirektörer, Umeå universitets rektor samt dekanen för den medicinska fakulteten i Umeå.

På gång i forskningsväg som bidragit till att kliniken erhållit kvalitetsstämpeln

- Vi har flera pågående projekt igång med bland annat Pärs doktorand Charlotta Larsson som disputerar 26 november på en avhandling om sfinkterskador i samband med förlossning. I anslutning till det finns ytterligare projekt, berättar Pär Nordin och Joakim Hennings och fortsätter;

- Vidare pågår som tidigare projekt via bråckregistret angående bukväggsbråck som Pär ägnat ett stort intresse åt liksom Global Kirurgi ffa med samarbete i Uganda. Joakim har projekt kring sköldkörtelcancer där doktorand Haytham Bayadsi vid kliniken planerar att disputera i december nästa år. Dessutom har Joakim ett projekt på gång om kirurgisk teknik och utbildning inom laparoskopisk kirurgi.

De två håller tillsammans också på att sjösätta ett större projekt avseende flera olika cancerformer med utnyttjande av ett geografiskt informationssystem där de hoppas kunna dra slutledningar utifrån ett i medicinska sammanhang helt nytt instrument. Vidare har man på kliniken adjungerad professor Bertil Axelsson som bedriver forskning inom palliativ medicin samt de disputerade kollegorna Karl-Johan Lundström och Olle Sjöström som driver och är engagerade i projekt avseende urologi respektive tjocktarmscancer. Plus ett flertal yngre kollegor som är eller snart kommer att bli doktorandregistrerade inom klinikens projekt.

Närbild på en person i mörk skjorta och grått lockigt hår

Pär Nordin

Forskningsklimatet har alltid varit bra

Forskningsklimatet på Kirurgkliniken har alltid varit bra och de två hoppas nu att det ska bli ännu bättre i och med att kliniken nu uppnått USVE-status där man både enligt regionernas ALF-avtal med Umeå Universitet och enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen ännu tätare sammanlänkar kliniken och universitetet.

- Vår, och därmed universitetets, representation i klinikens ledningsgrupp kommer att bli ännu tydligare och vi kommer att lyfta vårt åliggande och uppdrag att, parallellt med att bedriva praktisk sjukvård, premiera och lyfta forskning, utbildning och kvalitetsom ett lika viktigt område för samtliga yrkeskategorier på kliniken. Det behöver göras i dessa tider av ett fokus på ekonomiska kvartalsrapporter, numerär sjukvårdsproduktion, vårdplatsneddragningar etcetera, och kräver ett tydligt och starkt akademiskt orienterat ledarskap, konstaterar Pär Nordin och Joakim Hennings.

Kliniken är också ålagd att tillse att nyanställda specialister vid kliniken sakkunniggranskas av Umeå Universitet. Att de uppfyller kraven på att verka vid en akademisk enhet avseende handledar- och undervisningskompetens, och att klinikledningen innehar vetenskaplig kompetens och ett vetenskapligt synsätt.

- Det är en utmaning i dessa tider, men där har vi en skyldighet och ett åtagande som vi måste leva upp till redan som en akademisk sjukvårdsenhet och nu än mer som USVE, slår Pär Nordin och Joakim Hennings fast.

Närbild på en person i stickad ljus tröja som ler mot kameranFörstora bilden

Bodil Landstad, FoU-direktör

Kan ge ringar på vattnet

Bodil Landstad, regionens FoU-direktör, gläder sig med kirurgkliniken.

- Detta innebär ett starkt avstamp för att lyfta, integrera och prioritera forskning, utveckling och utbildning och inte minst den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen.

- Det ligger ett mödosamt och långsiktigt arbete bakom denna kvalitetsstämpel, och kirurgkliniken har gjort ett fantastiskt fint jobb med detta, slår hon fast.

Bodil Landstad hoppas att detta ska skapa ringar på vattnet, och leda till ännu fler universitetssjukvårdsenheter på sjukhuset.

Text: Lena Manneby & Foto: Privat samt

Anne Lein Kristiansen MacLein Foto og Design

3 av 4 gillar detta