Svartvitt foto på en person som ler in i kameran. HuvudfotoFörstora bilden

Linda Eklund

Linda forskar om astma hos elitskidåkare

- Vi har sett att det är en hög förekomst av astma bland svenska elitlängdskidåkare och att astman debuterar under tidiga tonåren, det vill säga tidigt under karriären som längdskidåkare.

- Jag hoppas att min forskning kan bidra till att medvetandegöra att detta fortsatt är ett stort problem i den här populationen; bland tränare, föräldrar, behandlande läkare och inte minst idrottarna själva. I förlängningen hoppas jag även att det leder till utvecklandet av effektiva förebyggande metoder och att dessa sätts in tidigt, redan hos barn och unga. Det säger stockholmsbördiga Linda Eklund, som efter många år i Östersund nyligen flyttat tillbaka till huvudstaden tillsammans med sin familj. Hon valde att läsa medicin i Umeå för att hon ville komma till Östersund och närheten till fjällen. Hon läste halva läkarprogrammet i Östersund, därefter AT och påbörjade sedan sin ST inom anestesi- och intensivvård 2018. Hon kommer att göra klart sin ST inom anestesi och intensivvård på St Görans sjukhus.

- På fritiden tycker jag om att åka längdskidor och att umgås med familj och vänner, i Stockholm blir det således bara familj och vänner, säger Linda med ett skratt.

Lockades till forskningen via läkarprogrammet

- När vi precis hade flyttat och börjat plugga i Östersund var det ett gäng forskare som kom och presenterade sin forskning, delvis för att visa på utbudet inför termin 10 då vi skulle skriva våra examensarbeten. Jag blev positivt överraskad över hur mycket forskning som bedrevs på det här lilla sjukhuset! Jag hade redan börjat fundera lite på forskning då det tilltalade mig. Mycket av det jag gör på jobbet grundar sig ju i tidigare studier, det är spännande.

Dessutom ville hon bli bättre på att kritiskt granska artiklar – det är ju av vikt att kunna som kliniker också, att kunna ta till sig eller förkasta nya studier.

Kunnig och engagerad handledare är guld värd

Det var Nikolai Stenfors, lungmedicinare, lektor och docent, som på termin 6 presenterade sin forskning där han hade börjat undersöka förekomsten av astma hos svenska elitlängdskidåkare. Det fick Linda Eklund att nappa. Han blev hennes handledare under examensarbetet och därefter när hon anmälde sig som doktorand.

- Ämnesvalet var slumpen, där och då, på termin 6 på läkarprogrammet, tyckte jag att det lät som det mest spännande ämnet. Sen har det blivit ännu mer intressant ju mer jag har lärt mig. Det har dessutom fungerat utomordentligt väl att samarbeta med Nikolai, han är engagerad, kunnig och tar sig alltid tid.

Man har sedan 1990-talet vetat om att det är en hög förekomst av astma bland elitlängdskidåkare, men tidigare studier har rapporterat att astman hos längdskidåkare debuterar i vuxen ålder, det vill säga efter många år av träning och tävling i kall, torr luft. Att debutåldern nu börjat leta sig neråt i åldrarna är oroväckande och kan vara orsakat av intensifierad träning i tidig ålder men det kan även vara orsakat av en ökad medvetenhet i den här populationen. Oavsett anledning så har de en hög förekomst av astma och förebyggande insatser, såsom evidensbaserade temperaturgränser, för att minska risken för astma behövs.

Linda Eklund anser att det är ett bra forskningsklimat inom region Jämtland Härjedalen, med pågående forskning inom många olika områden. FoU-enheten har varit till stor hjälp och har även finansierat en stor del av hennes forskning.

Slutsats

Linda Eklund kom genom sin forskning fram till att svenska elitkonditionsidrottare har en hög prevalens av astma, med debut i tonåren. Friska försökspersoner som tränade i kall luft svarade med lungfunktionsnedsättningar, ökad luftvägspermeabilitet och cytokinfrisättning. Dessa fynd motiverar ytterligare forskning om luftvägsreaktioner efter exponering för minusgrader hos riskgrupper som elituthållighetsidrottare.

Balans mellan forskningen och fritiden med familjen viktigt

Fördelarna med forskning tycker Linda Eklund är att det är lärorikt, Du lär dig väldigt mycket, om forskningsämnet men även om statistik. Du lär dig även att ifrågasätta gamla sanningar i din kliniska vardag, varför gör vi egentligen på det här sättet, vad ligger till grund?

- Jag trivs även med variationen mellan kliniskt arbete och forskning, där forskningstiden är mer flexibel. Flexibiliteten kan underlätta ibland när man till exempel har småbarn hemma. Dock är känslan av att något alltid ”hänger över en” ständigt närvarande när man forskar. Eller, den är det om man inte lär sig att koppla bort den. Det finns alltid något du kan göra med forskningen och du måste lära dig att prioritera, ibland måste du prioritera din fritid och då är det bara att släppa tankarna på forskningen. Om du inte lyckas med det kommer det att bli slitigt att forska, konstaterar hon vidare.

Intresse för ämnet och en bra handledare

Det absolut viktigaste som doktorand, menar Linda Eklund, är en bra handledare, en som har tid för dig när du behöver hen och ger dig konstruktiv feedback löpande så att du utvecklas.

- Att vara intresserad av ämnet du forskar inom underlättar såklart också men det är inte lika viktigt som att ha en bra handledare, rundar hon av.

Linda Eklund disputerar den 2 juni 2023 klockan 09.00 i Hörsalen Östersunds sjukhus med sin avhandling; Cold air, physical activity, and the airways – Epidemiological and experimental studies.

Kall luft, fysisk aktivitet och luftvägarna – Epidemiologiska och experimentella studier

Disputationen kan även följas via Teams:

Mötes-ID: 382 360 934 97

Kod: ejMZ6X

Länk till avhandlingen i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text & Foto: Lena Manneby

2 av 2 gillar detta