En man står och blickar mot horisontenFörstora bilden

Forskningsdirektör Göran Larsson

Nya miljoner till god och nära vård

Region Jämtland Härjedalens projektkontor i Östersund visar ännu en gång hur duktig man är på att knyta till sig anslag för utveckling av god och nära vård. Ytterligare ett Horizon 2020-anslag är nu i hamn. Man är fortfarande de enda i länet som fått detta EU-anslag. Ett Horizonanslag ligger på den absolut högsta möjliga nivån inom forskning och utveckling som beviljas från EU. Det är världens största forskningsprogram.

Av de ansökningar som skickas in från hela världen är det bara mellan 1–5 procent som beviljas av EU. ehälsocentrum i Region Jämtland Härjedalen knäpper dessa siffror rejält på näsan med en beviljandegrad på imponerande 66 procent. Idag jobbar man parallellt med fyra olika projekt, där den gemensamma röda tråden är att samtliga fyra leder mot integrerad vård. Koordinerad vård mellan olika vårdgivare.

– Vi vill minimera resursspill och onödigt patientlidande, och detta är en större samlad satsning, berättar forskningsdirektör Göran Larsson och fortsätter;- Alla de projekt som vi idag driver eller är på väg att starta går i linje med god och nära vård. Att föra vården närmare patienterna med hjälp av digital teknik. Eftersom vår organisation inte har råd att ta av vårt eget kapital för att driva utveckling, gällde det att söka efter riskkapital som skulle vara möjligt att låta sig investeras i utveckling av vården. Det är det vi på ett framgångsrikt sätt också gör nu på projektkontoret, konstaterar Göran Larsson.

ADLIFE

Det purfärska projektet ADLIFE är det senaste i raden av Horizon-projekt som precis i dagarna blivit beviljat. Det riktar sig mot våra mest sköra patienter; de som befinner sig precis i skedet innan palliativ vård eller under palliativ vård. Alltså helt i linje med konceptet god och nära vård. Region Jämtland Härjedalen är en bra testbäddsregion för projekt som dessa. Kring denna grupp av patienter jobbas det med bland annat hemmonitorering och mobila team. Samarbetet mellan primärvård, slutenvård och kommunerna ska utvecklas, med syftet att få till en bättre koordinerad vård än vad som finns i dagsläget. EU har beviljat projektet en total projektbudget på cirka 57 miljoner kronor, varav 7,5 miljoner kronor till vår region. Projekttiden är på totalt 36 månader.

Tre stora utmaningar

Regionen har idag tre stora utmaningar. Den ena är vår demografi, där vissa kommuner i länet har en demografisk profil av 80-plussare liknande den som övriga Sverige och för den delen stora delar av övriga världen kommer att uppleva om cirka 20 år.

– Vi måste agera nu, och har inte tid att vänta längre, understryker Göran Larsson och förklarar;

– Om alla gymnasieungdomar i hela Sverige skulle välja vård- och omsorgsprogrammet skulle det ändå inte räcka till för att möta det totala behovet som Sverige har av vård och omsorg. Nästa utmaning är de långa avstånden. Jämtland är Sveriges mest glesbygdstäta region. I Jämtland bor det människor precis överallt, till skillnad från till exempel Norrbotten som har stora arealer med enbart obebodd skog mellan varje samhälle. Vi behöver en väl utbredd primärvård, men den räcker inte till utan vi måste jobba med hemsjukvård och egenvård för att föra vården närmare patienterna. Hela vägen in i patienternas hem för att klara den geografiska utmaningen. Slutligen har vi också en ekonomisk utmaning där regionen tyvärr ligger i topp med röda siffror och en tom skattekista. Vi går på lånade pengar just nu, och det är ett kraftfullt incitament på att vi inte kan fortsätta att bedriva vården så som vi alltid gjort utan måste börja jobba på ett annorlunda sätt. Utan att för den delen äventyra patientsäkerheten eller våra medarbetares arbetsmiljö.

En positiv spiral

Det man på projektkontoret jobbar med är inte de små ständiga förbättringarna, utan ett kvantitativt arbete där målet är att försöka förnya arbetssättet med hjälp av digital teknik. Man arbetar med innovativ utveckling och implementering av detta i verksamheten. Ett lyckat projekt leder till ännu ett, vilket givit dem ett gott rykte som säger att man kan sin sak. Då får de också in mer externa medel till sitt förfogande, en slags positiv spiral.

– För fem år sedan fick vi kämpa för att kila oss in i EU-konsortium där de större ekonomiska anslagen också fanns. Idag blir vi så ofta tillfrågade om att gå med i olika konsortium att vi ofta tackar nej, om de inte ligger helt i linje med regionens strategi om god och nära vård. Det så kallade C3-cloudprojektet blev dörröppnaren till de övriga tre Horizonprojekt som vi just nu är involverade i. Vi har skaffat oss ett högt anseende i Europa eftersom vi kunnat leverera resultat på en hög nivå, berättar Göran Larsson.

Samla de bästa e-och mHälsolösningarna i världen

mHealth Hub är ett Horizon 2020-projekt med målsättning att skapa en europeisk plattform för mHälsolösningar, det vill säga mobila hälsolösningar som exempelvis mobil hälsa via appar, video, sms, telefon, satelliter med mera. Projektet är ett initiativ från bland annat WHO, där man ska samla de bästa eHälsolösningarna i världen på en och samma plats. Den europeiska Hub:en kommer att ligga i Andalusien, men en av satellit-Hub:arna blir troligtvis eHälsocentrum i Östersund som också är den enda svenska deltagaren i detta konsortium. Något som kan bli en klar fördel för den delen av länets näringsliv som verkar inom just eHälsa och mHälsa.

HS-monitor

HS-monitor är ett EU-projekt med inriktning mot samverkan mellan näringsliv och hälso- och sjukvård. Målet är att teknikföretag ska jobba fram en teknisk lösning för att monitorera personers blodtryck i hemmen. En miljardmarknad väntar det företag som lyckas nå hela vägen fram till en lösning på blodtryckskontrollen, eftersom slutprodukten via projektet lanseras i flera europeiska länder. Flera företag inom eHälsocentrum har redan visat sitt intresse för att försöka delta i projektet.

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 5 gillar detta