kollage med ett porträtt på Eva Samuelsson och en skärmbild från appen föreställande en tecknad man som tittar i en mobiltelefonFörstora bilden

Eva Samuelsson är professor och distriktsläkare i Region Jämtland Härjedalen – hon leder även forskningsprojektet Tät.nu som nu tagit fram en app för män som har urinläckage. Foto: Sara Rönnberg. Illustration: Kari Mets.

Ny app i mobilen hjälper män med urinläckage

Forskare från Region Jämtland Härjedalen och Umeå universitet har utvecklat en app till mobiltelefonen för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp för att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage, något som även kan drabba män.

Tät III heter den nya appen som ska hjälpa män med ansträngningsinkontinens. Det är den typ av inkontinens som uppstår i samband med hosta, hopp, promenader och joggning. Appen som släpps fri på App store och Google play från och med den 28 juni är en anpassning för män av appen Tät, den första inom projektet. Appen Tät har utvärderats i flera studier och visat sig vara effektiv som första linjens behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens, både på kort och lång sikt.

Användning och effekt av Tät-appen följs fortlöpande med anonyma enkäter i appen som hittills 42 000 kvinnor har besvarat.

– Jag fick mejl från män som fått besvär med urinläckage efter prostatacanceroperation. Flera använde Tät-appen och tyckte att den fungerade bra men det fanns önskemål om en anpassning specifikt till deras problem, säger professor Eva Samuelsson som är forskningsledare i Tät-projektet vid Umeå universitet, universitetslektor vid den regionaliserade läkarutbildningen och distriktsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Ungefär var fjärde kvinna har besvär av ofrivilligt urinläckage och den vanligaste typen är ansträngningsinkontinens. De viktigaste riskfaktorerna hos kvinnor är graviditet och förlossning.

När det gäller män är urininkontinens mer ovanligt men förekomsten ökar brant efter 75 års ålder. Män har oftare andra typer av inkontinens och det är viktigt att utreda att det till exempel inte förekommer blåstömningssvårigheter på grund av förstorad prostata.

När prostatan opereras bort på grund av prostatacancer får de allra flesta besvär med urinläckage direkt efter operationen. Ofta går besvären tillbaka men siffror från prostatacancerregistret visar att en femtedel av dem som opererats uppger måttligt eller mycket urinläckage i samband med ansträngning ännu ett år efter operation. Bäckenbottenträning rekommenderas inför och efter en prostatacanceroperation för att besvären ska gå tillbaka snabbare och förhoppningsvis minska risken för bestående besvär.

Kvinnor lär sig ofta bäckenbottenträning i samband med besök hos barnmorska och under graviditet. Män däremot får ofta kunskap om bäckenbottenträning först vid kontakt med uroterapeut eller urolog inför en operation.

Lättillgängliga behandlingsprogram med information och träningsprogram skulle kunna vara ett stöd både för patienten och för vården. Användningen av smarta mobiltelefoner ökar stort bland äldre, så en app kan vara ett sätt att nå många.

– Vi vill nu i en första studie undersöka om appen kan underlätta bäckenbottenträning för män som ska eller har genomgått en prostatacanceroperation. Med anonyma enkäter i appen vill vi samla in synpunkter på funktion, innehåll och användarvänlighet, både från användare och från vården, säger Eva Samuelsson.

Inför lanseringen har Tät III flera män från den lokala prostatacancerföreningen Jämtgubben varit med och testat och gett synpunkter på appen.

Apparna Tät ®, Tät ® II och Tät ® III ingår i forskningsprogrammet Tät.nu. Apparna är utvecklade i samarbete med avdelningen för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet och är fritt tillgängliga på svenska, engelska och finska. Programmet stöds av Kampradstiftelsen, Forte, ALF, Visare Norr, Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond samt Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer på Tät.nu

1 av 1 gillar detta