Professor Pär – med forskningen i fokus

Med 30 år inom kirurgin fördelat på forskning, klinisk verksamhet och handledning fick han sin professorstitel i kirurgi i veckan. Grattis Pär Nordin!

- Jamen tack så mycket! Jaa, jag har ju hållit på med detta i drygt 30 år vid det här laget, och forskningen har mer och mer tagit över min yrkesgärning. Själva ”professorshatten” är inte särskilt viktig för min del, men i höst kommer det att bli litet firande av detta gissar jag men nu i coronatider står allt sådant på vänt.

Pär Nordin har sin tjänst via Umeå Universitet, men han är verksam på Östersunds sjukhus. För att ens komma på tal för en professur har man genomgått en hård granskning där man måste ha kommit ganska långt i sin forskning. Åtskilliga publikationer i ett flertal högt rankade internationella medicinska tidskrifter, och det krävs pedagogiska meriter. I Pär Nordins fall har han ansvarat för den regionaliserade läkarutbildningen i kirurgi i Östersund sedan år 2011.

- Sedan måste du visa att du har en klinisk kompetens. Och det är klart att i mitt fall med 30 år som verksam kirurg så uppfyller jag ju även den biten med råge, konstaterar Pär Nordin.

Skapa en mer akademisk miljö

När det gäller forskningsdelen måste man även där visa på framgång, och bland annat driva in fondmedel i hård konkurrens från bland annat Vetenskapsrådet.

- Att jag nu blivit professor styrker möjligheterna att driva större forskningsprojekt, och då även driva in de pengar som är nödvändiga för att kunna bedriva projekten. För övrigt kommer det nog inte att ändra så mycket på min dagliga gärning, möjligen kommer jag att utöka forskningsdelen till cirka 50 procent, på bekostnad av litet mindre klinik.

Pär Nordins uppgift blir att driva forskningen, se till att det kommer fram doktorander och att det skapas en mer akademisk miljö på kliniken så att forskningsintresset sprids.

- Det är ju inte jag som ska prestera nu, utan unga coming doctors som med min hjälp blir stimulerade till att själva utbilda sig till handledare. Jag kommer att fungera som en slags kvalitativ resurs i bakgrunden, säger Pär Nordin.

Bråckkirurgi både lokalt och med ett globalt forskningsfokus

Den forskning som han primärt ägnat sig åt under årens lopp handlar om bråck av olika slag. Han har även ägnat sig åt forskning rörande förlossningsskador, då främst avföringsinkontinens. Pär Nordin driver även global forskning med fokus på kirurgi i låginkomstländer främst i Afrika. Även där har han haft bråckkirurgin i fokus.

Att han blev just kirurg handlar mest om att han alltid varit intresserad av hantverk, där den akademiska biten vuxit fram allt eftersom. Att han skulle bli läkare har han vetat länge, och att kombinera det akademiska, som ju läkaryrket innebär, med hantverk var orsaken till att han väldigt tidigt blev intresserad av just kirurgi. Han gjorde sin AT-utbildning i Östersund, och blev som så många andra kvar i länet.

- Det bjuds en speciell livskvalitet häruppe, rundar Stockholmssonen av.

Text & Foto: Lena Manneby

6 av 6 gillar detta