Anders Fällström, rektor för Mittuniversitetet, signerar överenskommelsen. Till vänster regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll och till höger Anders Byström, regiondirektör.

Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet krokar arm inför framtiden

I fredags undertecknades en överenskommelse om partnerskap mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet. Partnerskapet grundar sig i gemensamt definierade målsättningar inom fokusområdena kompetensförsörjning, forskning och kompetensutveckling.

– Att stärka samverkan och relationerna oss emellan ser vi som centralt för att lyckas med de utmaningar vi står inför, säger regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll.

Samarbetet kommer att präglas av ett strategiskt, sakligt och strukturerat arbetssätt med samverkansforum på olika beslutsnivåer. Överenskommelsen innebär inga finansiella åtaganden i nuläget även
om båda parterna ser samfinansiering som en möjlighet framöver.

- Vi ser att det här samarbetet är otroligt viktigt för vår kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt men det kommer även gynna den regionala utvecklingen och länet attraktivitet, säger regiondirektör Anders Byström.

Text & Foto: Sara Nilsson

1 av 1 gillar detta