Närbilder på tre personer som alla är läkare och forskare

Alexandra Schindele, Haytham Bayadsi och Maria Eriksson

Triss i forskningsstipendier

- Jag är väldigt glad att Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnadsfond har beviljat mig stipendiet, det är fantastiskt att det finns en lokal fond här som stöttar forskning i Region Jämtland Härjedalen. Stipendiet hade inte varit möjligt utan alla som bidrar till fonden. Det säger Maria Eriksson, en av de tre forskare som beviljats medel.

Fonden delar ut stipendium på 200 000 kronor vardera till tre cancerforskare på Östersunds sjukhus. Tanken är att stipendierna ska underlätta för forskarna att slutföra sina påbörjade forskningsprojekt, och att resultaten ska leda till bättre behandling av drabbade patienter både i Jämtland Härjedalen men också i övriga delar av landet. Fondens pengar utgörs av gåvor och arv från länsmedborgare.

Mottagare av cancerforskningsstipendierna är:

Haytham Bayadsi, läkare på kirurgkliniken, som forskar på sköldkörtelcancer.

Maria Eriksson, läkare på onkologen/kirurgkliniken, som forskar på hjärntumörer.

Alexandra Schindele, läkare på öronkliniken, som forskar på stämbandscancer.

Alla tre forskarna arbetar med delvis liknande frågeställningar men utifrån olika cancersjukdomar. Nämligen hur man ska kunna skilja på tumörer med god prognos och tumörer med risk för obotlig sjukdom på ett tidigt stadium.

Identifierar egenskaper i celler och vävnader

Haytham Bayadsi undersöker små sköldkörtelcancrar för att se om man kan identifiera egenskaper i cellerna eller vävnaderna runt omkring som kan förutsäga vilka patienter som ska få extra aggressiv behandling, och vilka som med säkerhet blir botade med en mer skonsam grundbehandling.

- Jag blev väldigt lycklig över att få stipendiet, så beskedet var som är ett stort upplyft för min forskning, framförallt nu när jag ska ha mitt halvtidsseminarium om ett par veckor. Stipendiet kommer att delvis kunna hjälpa mig att resa till Umeå och göra klart mitt andra projekt som omfattar laboratoriearbete på tyroidea cancerpreparat. Jag kommer även kunna avsätta mer tid i mitt schema för att jobba vidare med de andra projekt som ingår i mitt doktorandarbete, kommenterar en glad Haytham Bayadsi.

Studerar utvecklingen av behandling över tid

Maria Eriksson undersöker markörer i tumören eller i blodet som kan förutsäga vilka patienter som kommer att svara bra på behandling med cytostatika respektive strålning vid elakartad hjärntumör, glioblastom. Något som kan få stor praktisk betydelse för valet av optimal behandling för varje drabbad patient.

- Stipendiet kommer att innebära att jag får tid och möjlighet att fortsätta med vårt pågående forskningsarbete som handlar om hjärntumörer. Vi studerar utvecklingen av behandlingen över tid, utvärderar nya radiologiska metoder för att diagnosticera hjärntumör och följa upp behandlingen samt letar markörer i blod som kan ge information om diagnos och behandlingssvar. Ett annat projekt undersöker om bland annat restid till regionsjukhus och utbildningsnivå påverkar omhändertagandet av patienter med hjärntumör i norra regionen, kommenterar Maria Eriksson.

Kan lägga mer tid på sin forskning

Alexandra Schindele undersöker hur infektioner av humant papillomvirus, HPV, påverkar risken för utveckling av cancerförändringar och besvärande polyper i övre luftvägarna. Med tanke på den nu startade vaccinationen mot HPV kan detta påverka behandlingen av personer som visar sig vara bärare av detta och liknande virus.

- Att få forskningsstipendiet kändes naturligtvis roligt och bra! Meningsfullt att pengar som donerats från jämtar och härjedalingar till JLCO kan komma till nytta för forskare som bor och arbetar i regionen, säger Alexandra Schindele och fortsätter;

- Stipendiet blir ett välkommet tillskott i min forskningsbudget och innebär att jag kan lägga mer tid på min forskning än vad som annars hade varit möjligt. Tiden kommer att behövas för att fullfölja mitt doktorandarbete fram till disputation, preliminärt planerad till slutet av 2022. Jag kommer under 2021–2022 fortsätta att kartlägga de potentiellt cancerframkallande virusen humant papillomvirus, HPV, och Epstein-Barr virus, EBV, i övre luftvägsvävnad, med fokus på två specifika sjukdomstillstånd: cancer i stämbanden och godartade polyper i näsa-bihålor.

Text: Lena Manneby Foto: privat

4 av 4 gillar detta