Närbild på en leende kvinna i pagefrisyrFörstora bilden

Eva Samuelsson. Foto: Lena Manneby

Nästan fyra forskningsmiljoner till Tät.nu

- Det här är jätteroligt. Det ger oss en möjlighet att fortsätta med det här projektet, och framför allt utveckla och utvärdera nya program som vi håller på att bygga, säger en glad Eva Samuelsson.

Eva Samuelssons projekt "Tät.nu, e-behandling för urininkontinens hos kvinnor, män och sköra äldre" har beviljats 3.9 miljoner kronor från Kampradsstiftelsen. Eva Samuelsson är docent och universitetslektor vid den regionaliserade läkarutbildningen och distriktsläkare i Krokom. Själva ansökan gäller anslag för såväl pågående som planerade studier. En studie startade så sent som för en vecka sedan, och handlar om vuxna kvinnor som har plötsliga trängningar och kvinnor som har blandformer. Det vill säga de som läcker både när dom hostar, hoppar och nyser men även där det tränger på plötsligt och man har svårt att hinna till toaletten i tid.

Fri för användning

Den allra första appen Tät® är släppt för fri användning nu, och finns på både svenska och engelska. Forskargruppen följer upp studien via en enkät som användarna får direkt i appen. Det man bland annat vill veta är vilka som använder appen, ålder , utbildningsnivå, bostadsort, vilka besvär dom har och förståss vilket resultat man fått efter användning av appen.

- Vi vill ta reda på vad som händer när appen används fritt, och om man får lika bra effekt då som vi fått i vår tidigare studie, där det var strikta krav på vilka som kunde vara med, berättar Eva Samuelsson.

I dagsläget har 12000 personer svarat på enkäten, och dessa svar ska nu gås igenom och analyseras.

Män med inkontinensbesvär

En del av pengarna ska användas till en studie när det gäller män som opererats för prostatacancer, där inkontinensbesvär ibland uppstår efteråt. Här kan man få effekt av olika träningsprogram, och forskarna bygger en app för den gruppen just nu. Man översätter även de befintliga apparna till andra språk, för att se hur appen fungerar då.

App för sköra äldre

Forskarna planerar även att utveckla en app riktad mot äldre och sköra äldre. Man vill i användarstudier ta reda på hur de befintliga apparna kan användas och anpassas för dessa grupper. Sköra äldre är personer som har någon form av äldreomsorg eller som är multisjuka. Eva Samuelsson konstaterar att det kan behövas stöd för anhöriga och vårdpersonal, men att man kan åstadkomma mycket med bra information och träningsprogram

- Vi ska inte glömma bort att användningen av smartphone och läsplattor ökar i hela samhället och även bland gruppen äldre. Idag har över 80 procent av Sveriges vuxna befolkning en smartphone. Bland våra 75-plussare använder nästan hälften internet. Det öppnar för nya möjligheter! rundar Eva Samuelsson av.

Projektet genomförs av Umeå universitet i samarbete med Mittuniversitetet, Lunds universitet, Örebro universitet, Region Jämtland Härjedalen, Skånes sjukvård och patientföreningar. Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Text & Foto: Lena Manneby

4 av 7 gillar detta