En kvinna i sjukvårdskläder sitter i en soffa och tittar allvarligt in i kameran

Lena Bäck. Foto: Monica Eriksson-Lindberg

Forskningsfredag: Lena forskar för tryggare barnmorskor

- Jag är intresserad av lärande, och av hur man blir trygg i sin yrkesroll. Lena Bäck forskar på halvtid. Hon är en av två regionfinansierade licentiander. Den övriga tiden delar hon mellan att arbeta kliniskt som barnmorska vid sjukhuset och att vara huvudhandledare för länets sjuksköterske- och barnmorskestudenter.

Hennes intresse för lärande gjorde valet av forskningsområde enkelt. Hon forskar nämligen om barnmorskestudenters grad av trygghet inför sitt kommande yrke.

Trygga och självständiga barnmorskor är målet

Just nu har Lena Bäck precis gått in i den största fasen av sin forskning. Hon har samlat in data från samtliga 13 barnmorskeutbildningar som finns i Sverige. Det gjordes via en mastig kvantitativ enkät, som samtliga barnmorskestudenter som examinerades under fjolåret fick möjlighet att besvara. Svarsfrekvensen blev hög, hela 78 procent tog sig tiden att fylla i den. Analysen av enkäten kommer att leda Lena Bäck vidare i sin forskning.

- Det är ett jättebra resultat, och jag kan inte annat än vara nöjd med tanke på att enkäten tog i snitt en timma att besvara, konstaterar Lena Bäck.

Det hon vill ta reda på via enkätsvaren är hur trygga barnmorskestudenterna känner sig inom de kompetensområden som en barnmorska förväntas kunna som färdigutbildad. Kompetenser som är fastställda av det internationella barnmorskeförbundet, ICM. Det handlar om kunskaper inom mödravård, förlossningsvård, bäbisvård och nyföddhetsvård.

- Jag vill ta reda på hur trygga dom känner sig just nu, när dom står där och ska vara självständiga och klara av det här jobbet, förklarar Lena Bäck.

Mer vårdförlagd utbildning behövs

Hon konstaterar att det självklart finns en orsak till att hon fokuserar på just det här med tryggheten. Hon har i sin roll som handledare märkt att de blivande barnmorskorna inte känner sig trygga som det är idag.

- Jag tycker nog inte att barnmorskeutbildningen idag riktigt räcker till. Det finns ett stort fokus på detta i Sverige nu, och diskussioner förs kring möjligheten att förändra utbildningen, säger Lena Bäck och slår fast;

- Studenterna behöver mer tid! Mer tid till praktik, vårdförlagd utbildning. Jag märker det eftersom jag själv befinner mig ute i den kliniska verkligheten och kan se hur det fungerar direkt på plats. Där ute bland födande kvinnor och kollegor som jobbar hårt.

Lena Bäcks förhoppning är att resultaten av hennes forskning ska leda till att barnmorskeutbildningen i Sverige förändras i enlighet med de behov som hon sett. Tryggare barnmorskor ger ett tryggare födande. Det blir bra för alla inblandade parter helt enkelt.

Text: Lena Manneby

0 av 3 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se